Tour of a Lifetime: Mysore State Football Association flag, Bangalore, India